ÜNER YAYINCILIK AŞ

Performans Geliştirme Rapor ve Yöntemleri

Öğrenci Sınav Sonuç Belgesi
1. Sınava giren öğrenci sayıları
2. Derslere göre düzenlenmiş öğrenci cevapları analizi
3. Derslere göre düzenlenmiş öğrenci başarı dereceleri
4. Öğrencinin ders bazında sınıf ve okula göre ders başarı grafikleri
5. Öğrencinin genel başarısının sınıf ve okula göre karşılaştırma grafiği
6. Öğrenci başarısına göre ders bazında yorumlar
7. Sınavda öğrencinin verdiği cevaplar
8. Sınav sorularının doğru cevapları
9. Derslere göre düzenlenmiş kazanım analizleri
10. Öğrencinin sınav sonuçlarına göre eksik kazanımların belirtilmesi

Sınıf İçi Performans İzleme Çizelgeleri
1. Sınava giren öğrenci sayıları
2. Derslere göre öğrenci başarı ortalamaları
3. Başarı grafikleri
4. Sınıf geneli kazanım analizi
5. Sınıf geneli eksik kazanımların belirtilmesi
6. Sınıf düzeyinde öğrenci sınav sonuç listeleri

Okul Geneli Performans İzleme Çizelgeleri
1. Sınava giren öğrenci sayıları
2. Derslere göre öğrenci başarı ortalamaları
3. Başarı grafikleri


Her Sınavda
Sınav Sonuç Belgesi (Öğrenci Karnesi)


    1- Sınav Künyesi
    2- Öğrenci Bilgileri
    3- Genel Değerlendirme
    4- Sınava Katılım Sayısı
(Sınıf, Okul, İlçe, İl, Bölge, Türkiye Geneli)
    5- Ders Bazında Başarı Grafikleri
    6- Genel Başarı Grafiği
    7- Görsel Başarı Yorumları

    8- Cevap Anahtarı (İlk satırda soru numarası, ikinci satırda cevap anahtarı, son satırda öğrenci cevapları gösterilir)
    9- Ders Kazanım Analizi

Karneyi detaylı incelemek için tıklayınız.

 

 


Her Sınavda Öğretmene Sube Sonuç Belgesi (Şube Karnesi)


    1- Sınav Künyesi
    2- Sınıf Bilgileri
(Okul, Şube, İlçe, İl, Bölge)
    3- Sınıf Genelinde Ders Bazında Değerlendirme
    4- Radar Grafik
(Sınıfın okul genelinde başarı durumunu gösterir.)
    5- Sınava Katılım Sayısı (Şube, Okul, İlçe, İl ve Türkiye genelinde sınava katılan öğrenci sayıları.)
    6- Kazanım Analizi

Karneyi detaylı incelemek için tıklayınız.

 

Her Sınavda Öğretmene Çarşaf Liste (Derslere Göre Puan Sıralı Şube Karnesi)

    1- Sınav Künyesi
    2- Sınıf Bilgileri
(Sınıf, Şube, İlçe, İl, Bölge)
    3- Öğrenci Bilgileri
(Aday Nu., Öğrenci Nu., Öğrenci İsmi, Öğrencinin Aldığı Puan)
    4- Sınıf Genelinde Öğrenci Sıralaması
(Her öğrencinin şube, okul, ilçe, il, bölge ve Türkiye genelindeki sıralaması)

Karneyi detaylı incelemek için tıklayınız.

 

Her Sınavda Öğretmene Çarşaf Liste (Puan Sıralı Şube Karnesi)

    1- Sınav Künyesi
    2- Sınıf Bilgileri
(Sınıf, Şube, İlçe, İl, Bölge)
    3- Öğrenci Bilgileri
(Aday Nu., Öğrenci Nu., Öğrenci İsmi, Öğrencinin Aldığı Puan)
    4- Sınıf Genelinde Öğrenci Sıralaması
(Her öğrencinin şube, okul, ilçe, il, bölge ve Türkiye genelindeki sıralaması)

Karneyi detaylı incelemek için tıklayınız.

 

Her Sınavda Okul İdaresine Okul Sonuç Belgesi (Okul Karnesi)

    1- Sınav Künyesi
    2- Okul Künyesi
    3- Genel Değerlendirme
(Okul genelinde şubelerin durumunu gösterir. Okulun ilçede, ilde, bölgede ve Türkiye genelinde kaçıncı olduğunu (istenirse) bildirir.)
    4- Sınava Katılım Sayısı (Okul, İlçe, İl ve Türkiye genelinde sınava katılan öğrenci sayıları.)
    5- Ders Bazında Okul Başarı Grafikleri
    6- Okul Genelinde Öğrenci Sıralaması
(Her öğrencinin okul, ilçe, il, bölge ve Türkiye genelindeki sıralaması)
    7- Türkiye Geneli ile Karşılaştırmalı Başarı Grafiği

Karneyi detaylı incelemek için tıklayınız.

 

Her Sınavda Okul İdaresine Çarşaf Liste (Derslere Göre Puan Sıralı Okul Karnesi)

    1- Sınav Künyesi
    2- Okul Bilgileri
(Sınıf, Şube, İlçe, İl, Bölge)
    3- Öğrenci Bilgileri
(Aday Nu., Öğrenci Nu., Öğrenci İsmi, Öğrencinin Aldığı Puan)
    4- Okul Genelinde Öğrenci Sıralaması
(Her öğrencinin okul, ilçe, il, bölge ve Türkiye genelindeki sıralaması)

Karneyi detaylı incelemek için tıklayınız.

 

Her Sınavda Okul İdaresine Çarşaf Liste (Puan Sıralı Okul Karnesi)

    1- Sınav Künyesi
    2- Okul Bilgileri
(Sınıf, Şube, İlçe, İl, Bölge)
    3- Öğrenci Bilgileri
(Aday Nu., Öğrenci Nu., Öğrenci İsmi, Öğrencinin Aldığı Puan)
    4- Okul Genelinde Öğrenci Sıralaması
(Her öğrencinin okul, ilçe, il, bölge ve Türkiye genelindeki sıralaması)

Karneyi detaylı incelemek için tıklayınız.

Bir Sınav Sonrasında Verilen Tüm Karne Örnekleri İçin Tıklayınız.